Regulamin

REGULAMIN

Właścicielem sklepu www.andrzejwalendziak.pl jest firma ,,Złoty Gołąb'' - Andrzej Walendziak, ulica Polna 10, 83-200 Starogard Gdański. NIP 592 000 28 04

Zakupy

1.Sprzedający zastrzega, że zdjęcia Produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera bądź innego urządzenia, z którego korzysta Klient podczas zakupów (kolor, rozmiar, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji Produktu.
2.Zakupów w sklepie mogą dokonywać tylko osoby. które ukończyły 18 lat.
3.Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do (wirtualnego) koszyka. Umieszczenie Produktów w koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Sprzedający zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
4.Po dokonaniu wyboru Produktów, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki oraz numeru telefonu, który do czasu dostawy nie może ulec zmianie.
5.Jeśli Sprzedający nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że Produkt nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Sprzedającego bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena - według wyboru i za zgodą Klienta.
6.Kupujący może wycofać zamówienie bądź je zmienić telefonicznie pod numerem +48 0509 667 214 do momentu jego wysłania (minimalnie 24 godziny)

Płatność

1.Płatności dokonywane są przez Klienta na podany numer konta. Sprzedający dopuszcza również dokonanie zapłaty za pobraniem. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez klienta.
2.Cena Produktu podana w opisie Produktu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Produktów, których wysokość wskazywana jest odrębnie.
3.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania oferty promocyjnej na stronach sklepu bądź wprowadzania w nim innych zmian.
4.Dokonanie nabycia Produktu dokumentowane jest wystawieniem paragonu bądź faktury VAT

Dostawa Produktów

1.Sprzedający informuje Klientów o kosztach dostawy w podsumowaniu Zamówienia, przed jego złożeniem przez Klienta.
2.Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także do krajów, które Sprzedający wskazał i określił odrębny koszt dostawy. Sprzedający, jeśli będzie dysponował taką możliwością i w drodze odrębnego porozumienia z Klientem, może wysłać Produkty także do innych krajów
3.Dostawy Produktów dokonywane są przez wyspecjalizowanych przewoźników poczty polskiej
4. Termin realizacji zamówienia do 7 dni (w przypadku braku jakiegoś towaru w magazynie okres ten może się wydłużyć do 14 dni)
5.Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktu bądź, gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić wraz z kurierem odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego
6.Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki

Ochrona danych osobowych

1.Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów.
2.Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Sprzedającego w ramach działalności firmy Złoty Gołąb -w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów, komunikacji z Klientami i rozpatrywania reklamacji), a także archiwizacji transakcji.
3.Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a) zaakceptowania przez Klienta regulaminu danej usługi bądź prowadzonej sprzedaży, b) konieczność wykonania umowy na rzecz Klienta. Klient decydując się na zakupy w sklepie Złoty Gołąb automatycznie zgadza się z regulaminem.
4.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowe wykonanie usługi bądź zrealizowanie sprzedaży bądź udzielenie obsługi posprzedażowej.
5.Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym

Zwroty

1.Zgodnie z ustawą "O ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony i znajduje się w oryginalnym opakowaniu.
2.Zwracany towar należy odsyłać na adres sklepu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w przeciągu 7 dni roboczych na konto wskazane przez klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Dokonanie zakupu w sklepie internetowym jest jednoznaczne z tym, że kupujący akceptuje powyższy regulamin sklepu

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ,,Złoty Gołąb'' - Andrzej Walendziak, ulica Polna 10, 83-200 Starogard Gdański. NIP 592 000 28 04
2. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji umowy. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub te dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Państwa dane osobowe wynikające z realizacji umowy będą przetwarzane przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą usługą/sprzedażą produktów, czyli minimum 5 lat (+1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem).
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Złoty Gołąb. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy np. kancelarie prawnicze, finansowe, księgowe oraz firmy informatyczne.
6. Zgodnie z RODO, przysługuje :
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji umowy.